Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 331944
ostatnia aktualizacja: 31.03.2021 09:36

Status prawny

Uchwała Nr LIX/555/2002
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 9.07.2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/77/1999 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Suchym Lesie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9h, art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [Dz.U. Nr 142 z 2000 r. poz.591], art.5 ust. 2 pkt 1, art.58 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329, z późniejszymi zmianami], art. 2  ustawy z 8 stycznia 1999 - przepisy wprowadzającereformę ustroju szkolnego [Dz. U. Nr 12, poz.96 z późniejszymi zmianami] uchwala co następuje:

§1

W §1 uchwały Nr VII/77/1999 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Suchym Lesie, zmienia się siedzibę Gimnazjum z ul. Szkolnej 15 na ul. Poziomkowa 11.

§2

§2 otrzymuje nowe brzmienie: obwód szkoły obejmuje jednostki pomocnicze: Suchy Las, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, Osiedle Grzybowo, Złotkowo.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Suchy Las

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uchwała Rady Gminy Suchy Las
Nr XI/99/2003 z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie: NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM W SUCHYM LESIE

 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591) i art.60 ust.2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 p.329 z późniejszymi zmianami)
oraz §1 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U. nr 61, poz.624) Rada Gminy uchwala co następuje.

§1

1. Gimnazjum w Suchym Lesie nadaje sie imię Jana Pawła II.
2. Pełna nazwa Gimnazjum brzmi:
Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 października 2003 roku

§4

Załącznik do uchwały stanowią:
1. Wniosek Gimnazjum w Suchym Lesie.
2. Kopie korespondencji pomiędzy Gimnazjum, a Kurią Metropolitarną.


Uchwała nr XXXII /359/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn.: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym LesieMetryka

  • Autor wpisu: Admin
  • Data dodania: 12/04/2018 11:05
  • Autor ostatniej modyfikacji: Ryszard Sempiński
  • Data ostatniej modyfikacji: 12/04/2018 11:05
  • Liczba odsłon: 4629
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

tel. 61 8117 162

fax. 61 8119 729

e-mail: sp2@suchy-las.com

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

ul. Poziomkowa 11

62-002 Suchy Las

tel. 61 8117 162

fax. 61 8119 729

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny

od 7.00 do 15.00